PSYCHOLOGIE-ED - Psychologické poradenství


Přejdi na obsah

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je odbornou pomocí člověku v nesnázích. Pomáhá zvládnout obtížné situace, orientovat se lépe v životě, v přáních a potřebách, pomáhá v hledání nových východisek v situacích, se kterými se člověk setkává a na jejichž řešení mu chybí podpora či informace. Psychologické poradenství mu pomůže najít cestu k odpovědím, rozhodnutím a k jejich realizaci, pomůže mu vyznat se sám v sobě, pomůže nacházet cesty k naplnění, rozvíjet schopnosti a nalézat nové možnosti.

Co můžete očekávat?

Přijdete-li na konzultaci, smluvený čas je pouze Váš. Budu Vám naslouchat, společně pojmenujeme to, co Vás trápí, společně budeme hledat různá řešení, budu Vám pomáhat, abyste si nalezli vlastní cestu jak situaci zvládnout. Co řeknete je anonymní a důvěrné.

Základním nástrojem je rozhovor, při kterém společně pracujeme na problému klienta:

• Je možné, že Vám budu klást otázky, které Vám umožní se podívat na situaci jinak
• Umožním Vám, abyste si uvědomil/a jak situaci vnímáte
• Pomohu Vám lépe pochopit jak se cítíte
• Budu Vás podporovat ve vyjádření toho, jak se cítíte
• Spíše než na příčiny problémů se zaměříme na možnosti řešení
• Podpořím Vás v hledání vlastních řešení, strategií a zdrojů
• Můžeme se domluvit na úkolu do příštího sezení
• Budu Vás podporovat ve víře v sebe sama a v tom, že jste schopni změny

Více...


Instrumentální obohacení

prof.Reuvena Feuersteina, PhD.


O jaký program se jedná?

Program Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem se širokým uplatněním. Vychází z principů kognitivní strukturální modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn.z pohledu na lidský organismus jako otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje.

Práce s instrumenty a zprostředkovávání
stimuluje různé kognitivní funkce např.jasné a zřetelné vnímání (užívání smyslů), systematické zkoumání a vyhledávání informací, přesné a výstižné označování a pojmenování, orientaci v čase a prostoru, uchování stálosti jevů i přes jejich variabilitu (paměťové funkce), kapacitu brát v úvahu více než jeden zdroj informací atd.
Přináší tedy rozvoj myšlení, přispívá k případné restrukturalizaci.

Využívá se:

• u běžné populace a u nadaných dětí jako stimulační a podpůrný prostředek
• při práci s jedinci se speciálními potřebami
• jako tréninková metoda u dospělých v jakékoliv hospodářské nebo společenské oblasti
• při práci s imigranty či kulturními minoritami
• u psychiatrických pacientů a při rehabilitaci po zranění mozku
• u seniorů
• vhodné a účinné je použití i při počínajících demencí různého původu
• těžit z programu mohou i pracovníci pomáhajících profesí

Více...


TOPlist

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku