PSYCHOLOGIE-ED - Psychologické poradenství


Přejdi na obsah

Psychologické poradenství

Čas od času se každý z nás cítí špatně. Jistě znáte ten pocit vyčerpání, stresu, velkého pracovní nasazení či problému v osobním životě. S těmito problémy se setká každý, když však trvají dlouho, měli byste vyhledat psychologickou pomoc. Společně je zvládneme rychleji, efektivněji a s menšími ztrátami.

Nabízím Vám odbornou psychologickou pomoc při osobním setkání v předem dohodnutém termínu.

Co můžete očekávat?

Přijdete-li na konzultaci, smluvený čas je pouze Váš. Co řeknete je anonymní a důvěrné. Základním nástrojem je rozhovor, při kterém společně pracujeme na problému klienta.

Dále pracuji převážně s dětmi na rozvoji myšlení a překonání školních obtíží formou různých cvičení, které umožňují nacházet a rozvíjet do té doby skryté rezervy rozvoje - jde o pedagogicko-psychologickou podporu a pomoc.

Podobné cvičení mám sestaveno i pro dospělé, a také pracuji se seniory na prevenci obtíží s pamětí.

Více...
Instrumentální obohacení prof. Reuvena Feuersteina, PhD.


O jaký program se jedná?

Program Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem se širokým uplatněním. Vychází z principů kognitivní strukturální modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn.z pohledu na lidský organismus jako otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje.

Práce s instrumenty a zprostředkovávání
stimuluje různé kognitivní funkce např.jasné a zřetelné vnímání (užívání smyslů), systematické zkoumání a vyhledávání informací, přesné a výstižné označování a pojmenování, orientaci v čase a prostoru, uchování stálosti jevů i přes jejich variabilitu (paměťové funkce), kapacitu brát v úvahu více než jeden zdroj informací atd.

Přináší tedy rozvoj myšlení, přispívá k případné restrukturalizaci.

Využívá se:

  • u běžné populace a u nadaných dětí jako stimulační a podpůrný prostředek
  • při práci s jedinci se speciálními potřebami
  • jako tréninková metoda u dospělých v jakékoliv hospodářské nebo společenské oblasti
  • při práci s imigranty či kulturními minoritami
  • u psychiatrických pacientů a při rehabilitaci po zranění mozku
  • u seniorů
  • vhodné a účinné je použití i při počínajících demencí různého původu
  • těžit z programu mohou i pracovníci pomáhajících profesíPřijdete-li na konzultaci, smluvený čas je pouze Váš. Co řeknete je anonymní a důvěrné. Základním nástrojem je rozhovor, při kterém společně pracujeme na problému klienta.


Více...

TOPlist

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku